שיטות מעקב לנדידת ציפורים

שיטות מעקב לנדידת הציפורים
יש מספר שיטות מעקב לנדידת הציפורים והן :
שיטת מעקב של תצפיתנים
בשיטה זו מציבים תצפיתנים בעמדות תצפית לאורך נתיבי הנדידה של הציפורים. התצפיתנים מצוידים במשקפות, המאפשרות להם לסרוק את השמים, כדי לאתר להקות ציפורים. להקה מורכבת מציפורים מאותו המין, שהתלהקו יחד לצורך הנדידה. לאחר איתור הלהקה על התצפיתנים לזהות את מין הציפור ולאמוד את מספר הציפורים בלהקה. נתונים אלה נרשמים ומתועדים.


שיטת מעקב בעזרת מכשירי מכ"ם
מכשירי מכ"ם פותחו לצרכים צבאיים, לגילוי מטוסים ולמעקב ושליטה בתעבורה אווירית. הם משדרים לאוויר גלים אלקטרומגנטיים. כשגלים אלה פוגעים בגוף כלשהו שנמצא באוויר, הם חוזרים למערכת הקליטה של המכ"ם. מערכת המכ"ם מעבדת את הנתונים ומתריעה על הגוף שהתגלה באוויר. הגלים האלקטרומגנטיים שהמכ"ם משדר לאוויר, חוזרים אליו, גם אם הם פוגעים בעננים, בטיפות גשם, בציפורים ואפילו בחרקים.
יתרונו הגדול של המכ"ם שהוא מאפשר לגלות ציפורים ולעקוב אחריהן גם ביום וגם בלילה ובגבהים שבני-אדם, הצופים מן הקרקע, לא מצליחים לאתר.


שיטת מעקב בעזרת מטוס קל או דאון
שיטת מעקב זו מאפשרת ללוות להקות ציפורים במעופן ולמפות במדויק את נתיבי נדידתן. בדרך זו נאספים נתונים על גובה המעוף, על מהירות התנועה ועל דרך ניצול התרמיקות וזרמי אוויר אחרים על-ידי העופות הדואים.
בדרך זו התגלה, למשל, כי מהירות הנדידה של עופות דואים נעה בין 20 ל- 60 קמ"ש. כמו כן, הסתבר כי העופות הדואים בארץ עולים עם זרמי האוויר של התרמיקות לגבהים שבין 500 ל- 1400 מטר מעל פני הים, ומשם הם דואים, תוך איבוד גובה, עד לתרמיקה הבאה.
  
                                                                                                                                    
שיטת הטיבוע
בשיטה זו עונדים טבעות על רגלי ציפורים. על הטבעת חרוטים מספר סידורי וכתובת מזהה של הארץ, שהציפור טובעה בה. הטיבוע מאפשר לחקור נושאים רבים בחיי ציפורים, כגון: מסלולים ועונות הנדידה שלהן.
באילת, למשל, טובעו במהלך עונות הנדידה, אלפי דורסי יום. מידע, שהתקבל במרכז הצפרות בארץ על דורסים שטובעו באילת, מספק מידע רב.            


        
                                                                  

וובליוגרפיה
ספריית מט"ח
              

המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

שם המגישות : קטרין ליטמן ויסמינה ממיאן.
כיתה : ו' 2