באיזה אופן הציפורים נודדות

העופות מיטיבים לעוף. התעופה מסייעת להם בחיפוש אוכל ומאפשרת להם להימלט בקלות מאויבים. בזכות התעופה את רגליהם כלפי מעלה. בשעת המעוף מתקפלות רגליהם הציפורים יכולות לנדוד. העופות שוהים באוויר בעזרת כנפיהם. כיצד ממריאים העופות?תחילה הציפורים דוחפות ונצמדות אל הגוף, והכנפיים נפרשות לצדדים. בזמן השהייה באוויר העופות מניעות את הכנפיים מטה ומעלה, או דואות ומנצלות זרמי אוויר חמים כדי להתרומם. על העופות ליצור זרם אוויר מול כנפיהם; הם מורידים את כנפיהם בכוח, כשהנוצות סגורות ויוצרות משטח. בעזרת פעולה זו הם עולים מעלה, בעקבות יצירת כוח עילוי.
כוח העילוי נוצר בזכות המבנה המיוחד של הכנפיים, הגורם לזרימה מהירה יותר של האוויר מעל הכנפיים הקמורים מאשר מתחתיהן. בחלק העליון של הכנפיים נוצר לחץ אוויר נמוך, ובחלק התחתון לחץ גבוה - המרים את העופות. העופות מרימים את כנפיהם הפרושות כלפי מעלה, כאשר הנוצות פתוחות והאוויר חודר ביניהן. התנועות האלה חוזרות שוב ושוב, וכך העופות ממשיכים במעופות.
העופות מיטיבים לעוף. התעופה מסייעת להם בחיפוש אוכל ומאפשרת להם להימלט בקלות מאויבים. בזכות התעופה את רגליהם כלפי מעלה. בשעת המעוף מתקפלות רגליהם הציפורים יכולות לנדוד. העופות שוהים באוויר בעזרת כנפיהם. כיצד ממריאים העופות?תחילה הציפורים דוחפות ונצמדות אל הגוף, והכנפיים נפרשות לצדדים. בזמן השהייה באוויר העופות מניעות את הכנפיים מטה ומעלה, או דואות ומנצלות זרמי אוויר חמים כדי להתרומם. על העופות ליצור זרם אוויר מול כנפיהם; הם מורידים את כנפיהם בכוח, כשהנוצות סגורות ויוצרות משטח. בעזרת פעולה זו הם עולים מעלה, בעקבות יצירת כוח עילוי.
כוח העילוי נוצר בזכות המבנה המיוחד של הכנפיים, הגורם לזרימה מהירה יותר של האוויר מעל הכנפיים הקמורים מאשר מתחתיהן. בחלק העליון של הכנפיים נוצר לחץ אוויר נמוך, ובחלק התחתון לחץ גבוה - המרים את העופות. העופות מרימים את כנפיהם הפרושות כלפי מעלה, כאשר הנוצות פתוחות והאוויר חודר ביניהן. התנועות האלה חוזרות שוב ושוב, וכך העופות ממשיכים במעופות.
העופות מיטיבים לעוף. התעופה מסייעת להם בחיפוש אוכל ומאפשרת להם להימלט בקלות מאויבים. בזכות התעופה את רגליהם כלפי מעלה. בשעת המעוף מתקפלות רגליהם הציפורים יכולות לנדוד. העופות שוהים באוויר בעזרת כנפיהם. כיצד ממריאים העופות?תחילה הציפורים דוחפות ונצמדות אל הגוף, והכנפיים נפרשות לצדדים. בזמן השהייה באוויר העופות מניעות את הכנפיים מטה ומעלה, או דואות ומנצלות זרמי אוויר חמים כדי להתרומם. על העופות ליצור זרם אוויר מול כנפיהם; הם מורידים את כנפיהם בכוח, כשהנוצות סגורות ויוצרות משטח. בעזרת פעולה זו הם עולים מעלה, בעקבות יצירת כוח עילוי.
כוח העילוי נוצר בזכות המבנה המיוחד של הכנפיים, הגורם לזרימה מהירה יותר של האוויר מעל הכנפיים הקמורים מאשר מתחתיהן. בחלק העליון של הכנפיים נוצר לחץ אוויר נמוך, ובחלק התחתון לחץ גבוה - המרים את העופות. העופות מרימים את כנפיהם הפרושות כלפי מעלה, כאשר הנוצות פתוחות והאוויר חודר ביניהן. התנועות האלה חוזרות שוב ושוב, וכך העופות ממשיכים במעופות.
העופות מיטיבים לעוף. התעופה מסייעת להם בחיפוש אוכל ומאפשרת להם להימלט בקלות מאויבים. בזכות התעופה את רגליהם כלפי מעלה. בשעת המעוף מתקפלות רגליהם הציפורים יכולות לנדוד. העופות שוהים באוויר בעזרת כנפיהם. כיצד ממריאים העופות?תחילה הציפורים דוחפות ונצמדות אל הגוף, והכנפיים נפרשות לצדדים. בזמן השהייה באוויר העופות מניעות את הכנפיים מטה ומעלה, או דואות ומנצלות זרמי אוויר חמים כדי להתרומם. על העופות ליצור זרם אוויר מול כנפיהם; הם מורידים את כנפיהם בכוח, כשהנוצות סגורות ויוצרות משטח. בעזרת פעולה זו הם עולים מעלה, בעקבות יצירת כוח עילוי.
כוח העילוי נוצר בזכות המבנה המיוחד של הכנפיים, הגורם לזרימה מהירה יותר של האוויר מעל הכנפיים הקמורים מאשר מתחתיהן. בחלק העליון של הכנפיים נוצר לחץ אוויר נמוך, ובחלק התחתון לחץ גבוה - המרים את העופות. העופות מרימים את כנפיהם הפרושות כלפי מעלה, כאשר הנוצות פתוחות והאוויר חודר ביניהן. התנועות האלה חוזרות שוב ושוב, וכך העופות ממשיכים במעופות.
רוב הציפורים מבצעות את נדידתן בלילה. העופות הנודדים ביום הם המעופפים פסיבית, הנעזרים בנדידתם בטרמיקות. טרמיקה משמעותה – אוויר חם שעולה למעלה ועליו הציפורים יכולות לדאות בספירלה ולהתרומם עד לשיאו שממנו הם גולשות לקראת הטרמיקה הבאה. לכן עופות אלה נודדים רק מעל יבשה שכן מעל הים לא נוצרות הטרמיקות.ציפורים עפות בלהקות  ובצורת ראש חץ ונודדות באופן זה.

צורת המעוף:
לא כל העופות עפים באותה צורה. עופות גדולים וכבדים כמו ברווזים, מכים בכנפיים כל העת.
עופות קטנים חוסכים אנרגיה, ובעת הנעת כנף אחת לשנייה הם גולשים באוויר.
יש עופות בעיקר הדורסים, המרפרפים בכנפיהם כאשר הם עומדים באוויר ומחפשים טרף. גם הצופית מרפרפת בכנפיה בזמן שהיא יונקת צוף מתוך הפרח.
הפעם הראשונה
היכולת לעוף היא תכונה מולדת בעופות כמו הליכה אצל בני אדם. העופות לא צריכים ללמוד לעוף, אך עליהם לתרגל את הפעמים הראשונות. בתחילה הגוזלים מעופפים בסמוך לקן, מענף לענף או לחפץ קרוב. אחר-כך הם מתלווים להוריהם בחיפוש מזון, ולבסוף הם יוצאים לבד לדרך חדשה.

הידעתם? מהירות המעוף של הנחליאלי מגיע לכ-25-40 קמ"ש, של הברווזים ל-60-75 קמ"ש, הסנונית ל-160 קמ"ש, ומהירות המעוף של הסיסים מגיע     ל-350 קמ"ש.
צורת המעוף:
לא כל העופות עפים באותה צורה. עופות גדולים וכבדים כמו ברווזים, מכים בכנפיים כל העת.
עופות קטנים חוסכים אנרגיה, ובעת הנעת כנף אחת לשנייה הם גולשים באוויר.
יש עופות בעיקר הדורסים, המרפרפים בכנפיהם כאשר הם עומדים באוויר ומחפשים טרף. גם הצופית מרפרפת בכנפיה בזמן שהיא יונקת צוף מתוך הפרח.
הפעם הראשונה
היכולת לעוף היא תכונה מולדת בעופות כמו הליכה אצל בני אדם. העופות לא צריכים ללמוד לעוף, אך עליהם לתרגל את הפעמים הראשונות. בתחילה הגוזלים מעופפים בסמוך לקן, מענף לענף או לחפץ קרוב. אחר-כך הם מתלווים להוריהם בחיפוש מזון, ולבסוף הם יוצאים לבד לדרך חדשה.

הידעתם? מהירות המעוף של הנחליאלי מגיע לכ-25-40 קמ"ש, של הברווזים ל-60-75 קמ"ש, הסנונית ל-160 קמ"ש, ומהירות המעוף של הסיסים מגיע     ל-350 קמ"ש.
צורת המעוף:
לא כל העופות עפים באותה צורה. עופות גדולים וכבדים כמו ברווזים, מכים בכנפיים כל העת.
עופות קטנים חוסכים אנרגיה, ובעת הנעת כנף אחת לשנייה הם גולשים באוויר.
יש עופות בעיקר הדורסים, המרפרפים בכנפיהם כאשר הם עומדים באוויר ומחפשים טרף. גם הצופית מרפרפת בכנפיה בזמן שהיא יונקת צוף מתוך הפרח.
הפעם הראשונה
היכולת לעוף היא תכונה מולדת בעופות כמו הליכה אצל בני אדם. העופות לא צריכים ללמוד לעוף, אך עליהם לתרגל את הפעמים הראשונות. בתחילה הגוזלים מעופפים בסמוך לקן, מענף לענף או לחפץ קרוב. אחר-כך הם מתלווים להוריהם בחיפוש מזון, ולבסוף הם יוצאים לבד לדרך חדשה.

הידעתם? מהירות המעוף של הנחליאלי מגיע לכ-25-40 קמ"ש, של הברווזים ל-60-75 קמ"ש, הסנונית ל-160 קמ"ש, ומהירות המעוף של הסיסים מגיע ל-350 קמ"ש.
קרדיט לאתרים:
 ציפורים-תעופה,נדידה,ושהייה.
http://www.aboutisrael.co.il/site.php?site_id=316&parent_id=311המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית.
http://www.yardbirds.org.il/daf/migration.htm