מתי החלה הנדידה


מתי החלה הנדידה?
נדידת העופות קיימת אלפי שנים וכבר בימי קדם עקבו האנשים אחרי התופעה המופלאה של נדידת הציפורים וסוקרנו ממנה. תופעה גלובאלית ייחודית זו ממשיכה להפליא ולסקרן אנשים גם כיום.
ירמיהו הנביא אשר התפעל מנדידת הציפורים כתב: "גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותור וסיס ועגור שמרו את-עת באנה".
אריסטו חשב כי ישנם מיני עופות, המשנים את צורתם מעונה לעונה. כך הוא ניסה להסביר את היעלמותם של מיני ציפורים ואת חזרתם לאחר תקופה. כיום אנו יודעים שכ- 2,800 מיני ציפורים נודדים בשלב כלשהו של חייהם. כמות זאת היא כ- 1/3 מכלל מיני הציפורים, המוכרים לנו בעולם.
אנשי מדע בימי קדם סברו כי האקלים הקר מרחיק את הציפורים למקומות חמים יותר, אולם לא ידעו אל נכון איה הן חוסות באותה עונה. לאוזניהם הגיעו רק שמועות על להקות החולפות מעל שמי ארץ ישראל בואכה מצרים. הם גם לא יכלו לקבוע אם אותן ציפורים שעזבו את ארצותיהם, היו אלה ששבו אליהם.
רק במאה ה-19 הוברר לאן עפות הציפורים. מגלי ארצות שתרו את אפריקה הבחינו באותן מיני ציפורים המוכרות להם מבית. תחילה סברו שמדובר באוכלוסיות מקומיות, אולם כשאלה פרחו יום אחד ונעלמו, התגלתה העובדה שהציפורים אכן נודדות, כפי שתמיד שיערו. מאז ממשיך האדם לצפות במסעות הנדודים של הציפורים, ועדיין משתאה לנוכח תופעה מרהיבה זו המתרחשת באביב ובסתיו בכל שנה.
ההנחה הרווחת בין החוקרים גורסת שהנדידה החלה בפליסטוקן, בעקבות הופעת הקרחונים, ועוצבה במיוחד בתקופת הקרח האחרונה. הציפורים מארצות הצפון נאלצו בתקופה הקרה והמושלגת לחפש בתי גידול עם טמפרטורות נוחות יותר, וכך הן נדדו דרומה. בקיץ הן שבו בחזרה לבתי הגידול המקוריים שלהם בצפון לשם קינון ודגירה.
סברה מקובלת אחרת גורסת שתנועת הלוחות הטקטוניים הניחה את הבסיס לנדידה. כתוצאה משינויים גיאולוגיים בקרום כדור הארץ נודדות היבשות, ומיני עופות קדומים שנהגו לשהות באזורים נרחבים, נאלצו לנדוד בין חלקיהם השונים שהחלו מתרחקים אלה מאלה. השערה אחרת גורסת שעופות שמקורם באזורים הטרופיים נדחקו צפונה כדי לחפש מקומות מחיה חדשים, בגלל גידול אוכלוסייתם וצפיפות היתר שנוצרה בעטיו. עם הרעת התנאים בחורף הם נאלצו לשוב דרומה. וכך מדי שנה בשנה, לקראת הקיץ התפשטו צפונה כדי להקים דור חדש, ועם הרעת התנאים שבו לאזורי החריפה שלהם בארצות הדרום.

 קרדיט ל: