ניווט הציפורים


כיצד הציפורים מנווטות?

כיצד מצליחות הציפורים לנווט למרחקים כה  ארוכים ולמצוא את דרכן באופן מדויק אל אזור החריפה ובחזרה ממנו? הבעיה אף מתעצמת, אם ניקח בחשבון שבמיני עופות מסוימים, נודדים הבוגרים בנפרד מהצעירים, והללו חייבים למצוא את דרכם לאורך נקודת מבט העל של הציפור והזיכרון החזותי המשובח בו מצטיינים מינים רבים יתנו תשובה חלקית לשאלה. אולם כדי לנווט בעזרת תוואי שטח בולטים לאורך המסלול, וכדי להיעזר בגרמי השמיים המשנים את מקומם לאורך היום, זקוקות הציפורים למעקב מתמיד אחרי התקדמות הזמן ואכן, חוקרים גילו שעון ביולוגי מדהים בדיוקו , העוקב אחרי שינויים של אור וחושך הנקלטים דרך הגולגולת ולא רק דרך העיניים ישירות אל תוך המוח.

כמו כן נעזרות הציפורים במספר דרכים נוספות:
ניווט בעזרת גרמי השמים
במחקרים, שביצעו בציפורי שיר הנודדות בלילה, כלאו ציפורים בפלנטריום, שדימה להן מערכת גרמי שמים מלאכותית. נמצא כי לציפורים יש יכולת לזהות את כיוון מעופן בעזרת מראה גרמי השמים. שינויים שנעשו במפת גרמי השמים, שהוצגה לציפורים, גרמו להם לשנות בהתאמה את כיוון מעופן.
ניווט בעזרת השמש
בציפורים הנודדות בשעות היום אותרו מנגנונים, המרמזים על יכולתן לנווט תוך התייחסות למיקום השמש - ביחס לכיוון מעופן. על ידי התבוננות בצל שמטילים העצמים השונים על הקרקע. גם הזריחה והשקיעה מסייעות לציפורים לזהות את רוחות השמיים ולהתכוון לפיהן. בעת נדידת הלילה נעזרות הציפורים במפת כוכבי השבת שבשמיים ומזהות על פיה את הכיוון אליו הן צריכות לעוף. התגלה שיכולת הניווט על פי קבוצות הכוכבים בשמי הלילה אינה תורשתית אלא נלמדת.
למידה
ציפורים רבות שורדות ונודדות מספר פעמים בחייהן. הן לומדות כנראה לזהות סימני דרך (נהרות, אגמים, הרים, קולות), ומסלולים הנחרטים בזיכרונן מסייעים להן לנווט את דרכן והזיכרון החזותי המשובח בו מצטיינים מינים רבים יתנו תשובה חלקית לשאלה. אולם כדי לנווט בעזרת תוואי שטח בולטים לאורך המסלול, וכדי להיעזר בגרמי השמיים המשנים את מקומם לאורך היום, זקוקות הציפורים למעקב מתמיד אחרי התקדמות הזמן ואכן, חוקרים גילו שעון ביולוגי מדהים בדיוקו, העוקב אחרי שינויים של אור וחושך הנקלטים דרך הגולגולת (לא רק דרך העיניים) ישירות אל תוך המוח.
ניווט בעזרת השדה המגנטי
אמצעי נוסף להתמצאות הוא איבר מיוחד שנמצא במיני ציפורים שונים, ואשר תפקידו לזהות את השינויים בשדה המגנטי של כדור הארץ ולתקן את מסלול הנדידה על פיהם. במחקרים נמצא כי כאשר הוצמד לראשן מגנט, הוא שיבש את יכולתן לנווט, והן שינו את כיווני מעופן.

הפרעות מגנטיות מלאכותיות כגון תחנות שידור רבות עוצמה או מערכות תקשורת מתחת למים עלולות לשבש את הנדידה בצורה משמעותית. יכולתן של ציפורים שונות לקלוט גלי קול בתדרים נמוכים מאד, מאפשרת להן לשמוע ממרחק רב קולות גלים מתנפצים אל קו חוף או רוח שפוגעת ברכס הרים. גם שימוש בחושי הטעם והריח לזיהוי מקום או אזור מסוים  תגלה כמסייע בנדידה.
מבין כל אמצעי הניווט שכאן, משתמשות הציפורים ככל הנראה בעיקר  בגרמי השמיים ובשדה המגנטי שלכדור הארץ למציאת דרכן. למרות המחקרים הרבים שנערכו בנושא, נותרו עדיין תעלומות רבות בלתי פתורות.
וובליוגרפיה:

קרדיט על התמונה לאתר :